Khóa Học Đàn Guitar Đệm Hát (24 Buổi / 3 Tháng)

2.400.000đ

Khóa học đàn guitar đệm hát tại Học Đàn 123 được xây dựng dựa trên phương pháp “chơi nhạc bằng tai” giúp bạn nhanh chóng hình thành được kỹ năng đệm mọi bài đàn bạn muốn thông qua việc nắm vững các điệu đệm đàn guitar cơ bản như : ballad, slowrock, valse, fox, disco …