Khóa Học Đàn Guitar Điện (24 Buổi / 3 Tháng)

2.400.000đ

Khóa học đàn guitar điện tại Học Đàn 123 được giảng dạy bởi các giảng viên tốt nghiệp tại các trường nghệ thuật âm nhạc chính quy hàng đầu Việt Nam như Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia, Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương …