Khóa Học Đàn Piano Đệm Hát (24 Buổi / 3 Tháng)

3.000.000đ

KKhóa học đàn piano đệm hát được thiết kế chuyên biệt giúp người học từ chưa biết gì nhanh chóng làm chủ được các điệu đệm piano cơ bản, đặc biệt là các điệu đệm thuộc dòng nhạc pop/ballad