Khóa Học Đàn Piano Đệm Hát (24 Buổi / 3 Tháng)

Học phí ưu đãi: 2.400.000đ
Học phí ban đầu: 3.000.000đ
Ưu đãi: 600.000đ (20%)

KKhóa học đàn piano đệm hát được thiết kế chuyên biệt giúp người học từ chưa biết gì nhanh chóng làm chủ được các điệu đệm piano cơ bản, đặc biệt là các điệu đệm thuộc dòng nhạc pop/ballad