Khóa Học Đàn Guitar Cơ Bản (24 Buổi / 3 Tháng)

2.400.000đ

Khoá học đàn guitar cơ bản được thiết kế để xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản cho những người chưa từng học qua guitar, có sự yêu thích và niềm đam mê với guitar